Thứ Hai, ngày 14 tháng 4 năm 2014

Bảng lựa chọn bơm OBL phù hợp với dung dịch bơm

Bảng lựa chọn bơm OBL phù hợp với dung dịch bơm


+ MÔ TẢ:
Khuyên dùng

Khi chọn đầu bơm cần lưu ý đến:
- Dung dịch bơm có tính ăn mòn hay không ăn mòn
- Đột nhớt của dung dịch( đối với các loại polyme)
- Dung dịch có nhiều hay ít huyền phù, có cặn hay không có cặn.
Khi cần tư vấn để chọn được một loại bơm phù hợp với dung dịch bơm xin ...

+ CHI TIẾT SẢN PHẨM:
DUNG DỊCHBƠM ĐỊNH LƯỢNG MÀNG MB - MC - MD - XL - XLB
MB - MC - MD         XL - XLB       
    PP   PP11  PP32         A     PP   PP11PP32    A     A32
AXIT CLOHYDRIC -
HCL
803080300
NƯỚC JAVEN -
NaClO
700070000
SẮT(III) CLORUA -
FeCl3
900090000
POLYELECTROLYTE

477847788
AXIT SUNFURIC -
H2SO4 96 - 98%
658565858
PHÈN NHÔM -
AL2(SO4)3
768776878
XÚT -
NaOH
789878989
PHÈN SẮT - FeSO4
>10%
789878989
PHÈN SẮT - FeSO4
<10%
678867889
NATRI CHLORIDE
NaClO2
000000000
PAC

6.56866.56868
NHÔM CLORUA -
ALCL3
747274727
0 - 5  Không ổn định
6 - 7 Tốt
8 - 10 Hoàn hảo

 Cách chọn bơm hóa chất cho phù hợp ( Xem tại đây )

Hướng dẫn vận hành bơm định lượng ( Xem tại đây )